Stenläggning av småsten i Göteborg

Stenläggning

Nylagda stenar

Om oss